KONSTRUKCJE DLA ARCHITEKTÓW – CASE STUDY

Konstrukcje budowlane nie wydają się być stricte związane z architekturą, jednak wszystkie budowle opierają się na solidnych konstrukcjach. Projektowanie budynków, pomieszczeń gospodarczych, czy produkcyjnych – każde z tych zadań potrzebuje wysoce wyspecjalizowanych narzędzi. Wszystkie działania powinny być starannie przemyślany, a końcowy efekt zadowalający dla zamawiających.

Program SCIA został stworzony z myślą o konstruktorach i architektach, umożliwia wykonanie konstrukcji, ale także wszystkie niezbędne obliczenia związane z projektem. Przy tworzeniu konstrukcji niezwykle ważna jest niezawodność i precyzja. Aktualnie projekty tworzone w sposób holistyczny, przy współpracy wszystkich osób zaangażowanych w realizację już od samego początku.

Technologia BIM znalazła szerokie zastosowanie na gruncie architektury. Od momentu silnego zakorzenienia tego podejścia na gruncie polskiej architektury i budownictwa niemalże wszystkie operacje i prace na rysunkach przeprowadzane są z wykorzystaniem tej technologii. Programy do projektowania konstrukcji są obecnie w pełni kompatybilne z technologią modelowania informacji o budynku czyli BIM. Dzięki takiemu podejściu znacznie zminimalizowano koszty, jakie wcześniej powstawały w wyniku błędów, których można było uniknąć jeszcze na etapie przeprowadzania realizacji. Kompleksowe i holistyczne spojrzenie na proces prowadzenia projektów potrzebuje użycia specjalnego i niezawodnego oprogramowania, które będzie w pełni spełniało przeznaczoną mu funkcję.

Kompleksowe narzędzie SCIA Engineer umożliwia tworzenie zaawansowanych i profesjonalnych projektów przy jednoczesnej optymalizacji pracy i sił, poza tym jest także doskonałym środkiem komunikacji, za pomocą którego wykonawca może przedstawić zamawiającemu pełną dokumentację związaną z projektem oraz porozumiewać się ze wszystkimi uczestnikami projektu w czasie jego trwania. No i co najważniejsze: możliwość wprowadzania zmian w czasie rzeczywistym.